Slavia Mozyr 2017

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Ivan Soulim
-02
2. Pavel Chelyadko
-03
3. Nikolay Zenko
-04
4. Dmitri Vorobey
-04
5. Artem Petrenko
-04
6. Ruslan Khadarkevich
-06
7. Bruno Lemiechevsky
-06
8. Vladislav Borisenko
-06
9. Issa Ndoye
-06
10. Denis Kovalevskiy
-07
11. Maksim Shilo
-07
12. Vladislav Zukh
-07
13. Rodion Syamuk
-08
14. Igor Costrov
-08
15. Biran Ndoye
-08
16. Otar Javashvili
-09
17. Oleg Strakhanovich
-09
18. Maksim Pavlovets
-10
19. Maksym Slyusar
-10
20. Gleb Shevchenko
-10
21. Aleksandr Raevskiy
-10
22. Vadzim Kurlovich
-12
23. Aleksandr Kotlyarov
-12
24. Denis Trapashko
-14
  
1. Aleksandr Kotlyarov
2455
2. Vadzim Kurlovich
2116
3. Otar Javashvili
2102
4. Aleksandr Raevskiy
1900
5. Biran Ndoye
1805
6. Maksim Shilo
1743
7. Maksim Pavlovets
1501
8. Issa Ndoye
1486
9. Denis Trapashko
1211
10. Denis Kovalevskiy
1182
11. Igor Costrov
1178
12. Maksym Slyusar
1154
13. Rodion Syamuk
1154
14. Gleb Shevchenko
1118
15. Pavel Chelyadko
1117
16. Oleg Strakhanovich
1065
17. Ruslan Khadarkevich
0929
18. Vladislav Zukh
0919
19. Vladislav Borisenko
0737
20. Dmitri Vorobey
0629
21. Bruno Lemiechevsky
0611
22. Ivan Soulim
0388
23. Artem Petrenko
0363
24. Nikolay Zenko
0167
  
1. Aleksandr Kotlyarov
28
2. Vadzim Kurlovich
25
3. Maksym Slyusar
24
4. Otar Javashvili
24
5. Aleksandr Raevskiy
23
6. Oleg Strakhanovich
23
7. Biran Ndoye
21
8. Denis Trapashko
21
9. Igor Costrov
20
10. Maksim Shilo
20
11. Maksim Pavlovets
19
12. Vladislav Zukh
18
13. Issa Ndoye
17
14. Gleb Shevchenko
17
15. Bruno Lemiechevsky
16
16. Denis Kovalevskiy
15
17. Pavel Chelyadko
14
18. Rodion Syamuk
13
19. Ruslan Khadarkevich
12
20. Vladislav Borisenko
09
21. Dmitri Vorobey
09
22. Artem Petrenko
07
23. Ivan Soulim
05
24. Nikolay Zenko
05
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Aleksandr Kotlyarov
05
2. Biran Ndoye
03
3. Vadzim Kurlovich
03
4. Aleksandr Raevskiy
02
5. Maksym Slyusar
02
6. Denis Trapashko
02
7. Otar Javashvili
02
8. Bruno Lemiechevsky
01
9. Oleg Strakhanovich
01
10. Igor Costrov
01
11. Vladislav Zukh
01
  
1. Biran Ndoye
08
2. Aleksandr Raevskiy
06
3. Aleksandr Kotlyarov
05
4. Otar Javashvili
05
5. Ruslan Khadarkevich
04
6. Maksim Pavlovets
03
7. Maksim Shilo
03
8. Vadzim Kurlovich
03
9. Issa Ndoye
02
10. Denis Trapashko
02
11. Pavel Chelyadko
02
12. Denis Kovalevskiy
02
13. Vladislav Borisenko
01
14. Bruno Lemiechevsky
01
15. Ivan Soulim
01
16. Igor Costrov
01
17. Dmitri Vorobey
01
18. Maksym Slyusar
01
  
1. Biran Ndoye
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Oleg Strakhanovich
1979
2. Dmitri Vorobey
1985
3. Issa Ndoye
1985
4. Igor Costrov
1987
5. Aleksandr Raevskiy
1988
6. Nikolay Zenko
1989
7. Rodion Syamuk
1989
8. Ivan Soulim
1989
9. Denis Trapashko
1990
10. Vadzim Kurlovich
1992
11. Denis Kovalevskiy
1992
12. Pavel Chelyadko
1993
13. Otar Javashvili
1993
14. Ruslan Khadarkevich
1993
15. Maksim Shilo
1993
16. Aleksandr Kotlyarov
1993
17. Vladislav Zukh
1994
18. Bruno Lemiechevsky
1994
19. Biran Ndoye
1994
20. Maksim Pavlovets
1996
21. Maksym Slyusar
1997
22. Vladislav Borisenko
1997
23. Gleb Shevchenko
1999
24. Artem Petrenko
2000
  
1. Ivan Soulim
-21
2. Nikolay Zenko
-21
3. Artem Petrenko
-18
4. Dmitri Vorobey
-16
5. Bruno Lemiechevsky
-14
6. Pavel Chelyadko
-13
7. Vladislav Borisenko
-11
8. Ruslan Khadarkevich
-11
9. Vladislav Zukh
-06
10. Rodion Syamuk
00
11. Denis Kovalevskiy
00
12. Oleg Strakhanovich
01
13. Issa Ndoye
01
14. Igor Costrov
03
15. Maksim Shilo
05
16. Gleb Shevchenko
06
17. Maksym Slyusar
07
18. Biran Ndoye
10
19. Maksim Pavlovets
11
20. Otar Javashvili
13
21. Denis Trapashko
15
22. Aleksandr Raevskiy
17
23. Vadzim Kurlovich
20
24. Aleksandr Kotlyarov
22
  
1. Aleksandr Kotlyarov
15
2. Biran Ndoye
14
3. Maksim Pavlovets
13
4. Otar Javashvili
10
5. Gleb Shevchenko
09
6. Maksym Slyusar
09
7. Maksim Shilo
09
8. Vadzim Kurlovich
08
9. Vladislav Borisenko
03
10. Aleksandr Raevskiy
01
11. Artem Petrenko
01
12. Denis Kovalevskiy
01
13. Denis Trapashko
00
14. Vladislav Zukh
-01
15. Pavel Chelyadko
-03
16. Ruslan Khadarkevich
-03
17. Bruno Lemiechevsky
-03
18. Issa Ndoye
-05
19. Rodion Syamuk
-06
20. Igor Costrov
-07
21. Ivan Soulim
-14
22. Oleg Strakhanovich
-15
23. Nikolay Zenko
-18
24. Dmitri Vorobey
-18
 


lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Top 20 Sport News Germany Top 20


FC Barcelona Players Rating Orlando Pirates Players Rating Kaizer Chiefs Players Rating Mamelodi Sundowns Players Rating


Berlin, Pergamon Museum
Germany
Raztoka
Slovakia
Drabsko v zime
Slovakia
Hersonissos, Star Beach Water Park
Greece
Sihla
Slovakia
Filipovo
Slovakia
Beijing, Donghuamen Night Food Street
China
Valaska
Slovakia
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio